Etelä-Savon Maanpuoloustusyhdistys ry

Hyvää ja rentouttavaa kesää yhdistyksen jäsenille!

Naisvuoren_nakotorni   

Etelä-Savon Maanpuolustusyhdistys r.y.

  • Yhdistys on perustettu 25.4.1968
  • Yhdistyksen tarkoitus on jäsentensä maanpuolustus- ja turvallisuuspoliittisen tietouden syventäminen. Jäseniksi voivat liittyä alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin käyneet henkilöt
  • Yhdistyksen toimialueena on Etelä-Savon maakunta
  • Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi toiminnan peruselementeiksi ovat vuosien varrella vakiintuneet seuraavat toimintamuodot:
  1. Turvallisuusalan seminaarit ja esitelmät vuosikokousten yhteydessä tai erillisissä tapahtumissa. Tilaisuuksien järjestelyvastuu on ollut joko yhdistyksellä yksin tai yhteistyössä jonkin tai joidenkin maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on koettu tärkeäksi ja hedelmälliseksi.
  1. Tutustumisretket maanpuolustuksen kannalta keskeisiin kohteisiin.
  1. Osallistuminen maanpuolustusta koskeviin tilaisuuksiin.
  1. Maanpuolustus-lehden jakelu kaikille jäsenille. Neljä (4) lehteä/vuosi

Jäsenmaksut

Vuoden 2022 jäsenmaksu on 20 € / jäsen

Jäsenmerkki

Mahdollisuus hankkia jäsenmerkki hintaan 12 €

Tiedotus

Jäsenasioista tiedotetaan jäsenkirjeitse, yhdistyksen kotisivuilla ja/tai Etelä-Savon alueella ilmestyvien sanomalehtien järjestöpalstalla

Hallinto

Yhdistyksen syys- ja kevätkokous
Hallituksen kokoukset
Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.
Puheenjohtajana vuonna 2022 toimii Kari Hiltunen.

Talous

Talous pohjautuu jäsenmaksutuloihin
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021  159 henkilöä