Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Hallinto Yhdistyksen kevät- ja syyskokous. Hallituksen kokoukset.
Toiminnan päämäärä Kokonaismaanpuolustus- ja turvallisuuspoliittisen tietouden syventäminen, maanpuolustusta edistävän yhteistoiminnan kehittäminen sekä jäsenten toimintaan aktivoiminen.
Kokoukset ja muu toiminta Kevät- ja syyskokousten yhteyteen pyritään järjestämään ajankohtaisia ja kiinnostavia esitelmiä sekä ohjelmaa.
Selvitetään mahdollisuutta Mölnlycken Mikkelin tehtaaseen tutustumiseen yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Syyskokouksen yhteyteen valmistellaan tutustumista Suur-Savon Reserviupseeripiirin johtamaan dronekoulutusprojektiin.
Järjestetään toimintavuoden aikana kevät- tai syysretki. Valmistelussa on retki Eduskuntaan yhdessä Mikkelin sotilaskotisisarten kanssa keväällä tai syksyllä 2023.
Selvitetään mahdollisuutta järjestää yhteinen tapahtuma Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen ja Päijät-Hämeen Maanpuolustusyhdistyksen kanssa Sodan ja rauhan keskus Muistissa ja Jalkaväkimuseossa vuoden 2023 aikana.
Jatketaan yhteistyötä muiden vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhdistysten sekä Puolustusvoimien kanssa.
Osallistutaan Etelä-Savon alueella järjestettäviin eri maanpuolustustapahtumiin ja huomioidaan Puolustusvoimien järjestämät yleisötapahtumat alueella.
Maanpuolustus-lehti tilataan vuoden 2022 jäsenmaksun maksaneille sekä vuoden 2023 aikana jäseneksi liittyville jäsenille. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Viestintä Yhdistys tiedottaa toiminnasta eri kohderyhmille, käyttäen useita eri viestintäkanavia. Yhdistyksen viestintäkanavat ovat:
– Yhdistyksen kotisivut, www.esmpy.fi
– Jäsenkirje, joka lähetetään jäsenille sähköpostilla tai kirjeenä
– Sosiaalisen median kanavat, Facebook, Instagram ja Twitter
Jäsenmerkki on jäsenistöä yhdistävä tunnus.
Talous Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksutuloista. Varat käytetään yhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan.