Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Hallinto Yhdistyksen kevät- ja syyskokous. Hallituksen kokoukset.
Toiminnan päämäärä Kokonaismaanpuolustus- ja turvallisuuspoliittisen tietouden syventäminen, maanpuolustusta edistävän yhteistoiminnan kehittäminen sekä jäsenten toimintaan aktivoiminen.
Kokoukset ja muu toiminta Kevät- ja syyskokousten yhteyteen pyritään järjestämään ajankohtaisia ja kiinnostavia esitelmiä tai ohjelmaa.

Järjestetään kevät- tai syysretki; esim. vierailu oman maakunnan yhteiskunnallisesti tärkeään kohteeseen.

Jäsenretki Eduskuntaan ja kirjastotalo Oodiin.

Jatketaan yhteistyötä ja kanssakäymistä muiden vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen sekä puolustusvoimien kanssa.

Osallistutaan ES:n alueella järjestettäviin eri maanpuolustustapahtumiin sekä huomioidaan Puolustusvoimien järjestämät yleisötapahtumat alueella ja osallistutaan niihin mahdollisuuksien mukaan.

Maanpuolustus-lehti tilataan jäsenmaksun 2019 maksaneille jäsenille ja toimintavuonna liittyneille uusille jäsenille. Lehti ilmestyy neljä (4)  kertaa vuodessa.

Tiedotus Näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen tiedottamalla toiminnasta eri julkaisuissa. Omien kotisivujen (www.esmpy.fi) ylläpito ja kehittäminen. Jäsenrekrytointi alueellisten maanpuolustuskurssien yhteydessä. Jäsenmerkki. Jäsenkirjeet ja tiedottaminen mm. Etelä-Savon alueella ilmestyvien sanomalehtien järjestöpalstoilla.
Talous Jäsenmaksutulot.